Disseny per a un rebedor


posted by on Interiorisme

Proposta amb foto muntatge de disseny per a rebedor. Abans i possible després. És difícil imaginar com pot quedar un espai només explicant-lo i amb la fotografia rectificada és possible!

Interiorisme 1A

Tags: , , , , ,